Min kundvagn 0
Medicin mot alkoholsug

Medicin mot alkoholsug

Många människor som lider av alkoholberoende och strävar efter att övervinna sina dryckesvanor letar ofta efter farmaceutiska lösningar för att bekämpa sitt beroende. Det finns faktiskt flera läkemedel som kan vara till hjälp i kampen mot alkoholberoende. Dessa läkemedel för behandling av alkoholberoende ordineras dock vanligtvis endast som en del av en professionellt övervakad abstinensbehandling.

Kan receptfria medicin mot alkoholsug verkligen vara till nytta? Många människor som kämpar med alkoholberoende är medvetna om sin hälsosituation och strävar efter att minska sin konsumtion. Ofta är det rädslan för abstinenssymtom som hindrar dem från att ta detta steg. Därför försöker många av de drabbade att hitta en lösning på sitt alkoholberoende genom medicinering. Det är emellertid ännu inte fullt möjligt. Även om det finns läkemedel som kan stödja processen att övervinna alkoholberoende, leder ingen av dem till att beroendet upphör plötsligt utan kräver ytterligare steg i processen.

Vilka läkemedel används för att behandla alkoholberoende?

Farmakologisk behandling för att lindra abstinenssymtom

Behandlingen av alkoholberoende involverar olika läkemedel, främst fokuserade på att lindra abstinenssymtom. Dessa läkemedel är av stor betydelse och syftar till att mildra de obehagliga symtomen av abstinens eller till och med förhindra allvarligare abstinensreaktioner. Tillgång till dessa läkemedel kräver normalt sett läkarrecept och administreras oftast som en del av en övervakad abstinensbehandling under ledning av experter.

Vanligt förekommande läkemedel för att lindra abstinenssymtom inkluderar:

  1. Klometiazol
  2. Bensodiazepiner
  3. Betablockerare i kombination med bensodiazepiner eller klometiazol
  4. Klonidin i kombination med bensodiazepiner eller klometiazol
  5. Antipsykotika för behandling av vanföreställningar och hallucinationer
  6. Antikonvulsiva medel för att förebygga krampanfall
  7. Tiamin för att förebygga Wernickes encefalopati
  8. Tiapridex i kombination med antikonvulsiva medel

Medicinering för att minska längtan efter substanser

Att övervinna längtan efter substanser utgör en särskilt utmanande fas i tillfrisknandet för de flesta personer som kämpar med beroende. Det ihållande och tilsynelatande oavbrutna begäret efter den beroendeframkallande substansen, vare sig det rör sig om alkohol eller annat beroende, uppstår som ett resultat av långvarig användning under beroendefasen. På grund av substansens påverkan på hjärnan inträffar förändringar som skapar ett beroendeframkallande minne, vilket i sin tur triggar den ständiga längtan efter substansen. Det är ofta denna plågsamma längtan som främjar återfall och komplicerar återhämtningsprocessen.

Lyckligtvis finns det idag farmaceutiska metoder för att hantera beroende, vilka specifikt riktar in sig på att minska längtan. Exempel på sådana mediciner inkluderar nalmefen, naltrexon, akamprosat och baklofen.

Dessa läkemedel utgör viktiga verktyg i behandlingen av alkoholberoende och bör administreras med noggrann övervakning och expertis för att säkerställa en effektiv och säker behandling.

Hur påverkar läkemedel förloppet av alkoholberoende?

Alkoholens påverkan på en persons mentala tillstånd och medvetande beror på förändringar i neurotransmittormetabolismen. Dessa förändringar stimulerar frisättningen av olika budbärarsubstanser, vilket leder till en ökning av koncentrationen av dopamin och aktiverar belöningssystemet. Som ett resultat ger konsumtionen av alkohol känslor av avkoppling, eufori och lycka. Samtidigt bildas dock ett beroendeframkallande minne i hjärnan, vilket gör att suget efter alkohol ökar vid varje intag. Samtidigt vänjer sig kroppen vid alkoholkonsumtion, och abstinenssymtom uppstår när den vanliga dosen inte konsumeras.

Medicin mot alkoholsug är vanligtvis inriktade på den psykologiska komponenten i beroendet och påverkar belöningscentrum i hjärnan. Detta avbryter kopplingen mellan alkoholkonsumtion och upplevelsen av lyckokänslor. Det kan leda till att personer med alkoholberoende förlorar motivationen att dricka eller eventuellt konsumerar mindre alkohol.

Dessa läkemedel minskar också missbrukarens sug efter alkohol och kan därmed leda till ett lägre intag.

En annan grupp medicin mot alkoholsug använder aversionsterapi. Efter att ha tagit dessa läkemedel minskar toleransen för alkohol. Även små mängder kan då utlösa svårt illamående eller kräkningar. Denna metod är dock kontroversiell. Läkemedel som innehåller den aktiva ingrediensen disulfiram används nu endast i specialiserade öppenvårdskliniker i Sverige.

Effektiva tabletter mot alkoholsug finns tillgängliga utan recept från ditt onlineapotek, Nytt Apotek. Kom ihåg att alltid rådfråga din läkare, eftersom många mediciner kan orsaka biverkningar om de tas felaktigt.

Cookiepolicy

Vi använder egna och tredje parts cookies för att förbättra vårt onlinearbete och erbjuda dig intressant innehåll. Fortsätter du att se, accepterar du vår cookie-policy. Kontakta våra experter för mer information.