Min kundvagn 0
Diflucan receptfritt

Diflucan receptfritt

Till vilket ändamål används Diflucan?

Diflucan 50 mg/ 100 mg/ 150 mg/ 200 mg är en av de s.k. antifungala läkemedlen. Den aktiva substansen i läkemedlet är flukonazol. Denna aktiva substans används för att behandla infektioner som orsakas av olika typer av svampar. Läkemedlet används även för att förebygga candidainfektioner. Candida är en typ av jästsvamp och utgör en av de vanligaste patogenerna vid jästsvampinfektioner.

Aktiv ingrediens: Flukonazol

 • Leverans 4-9 dagar
 • Betalningsmetoder
Fri frakt för beställningar över 2326.67kr

Generisk Diflucan

Beskrivningar

Kan jag köpa Diflucan receptfritt i Sverige?

Normalt sett kräver förskrivning av läkare och försäljning via recept på ett fysiskt apotek i Sverige. Vissa onlineapotek tillhandahåller det dock receptfritt. Just nu erbjuder Nytt Apotek dig möjligheten att köpa Diflucan online utan recept till ett förmånligt pris.

Vad behandlar Diflucan?

Huvudanvändningsområdet för Diflucan 50 mg/ 100 mg/ 150 mg/ 200 mg är behandling av infektioner som orsakas av svamp. Det finns olika användningsområden för vuxna och barn.

För vuxna:

 • Cryptococcus-meningit
 • Coccidioidomykos
 • Mukosal candidiasis
 • Genital candidiasis
 • Hudinfektioner
 • Diflucan kan även användas som en förebyggande åtgärd för att förhindra de nämnda infektionerna.

För barn:

Läkemedlet kan användas för att behandla flera typer av svampinfektioner hos barn:

 • Infektioner i svalget och munslemhinnan (aftösa sår)
 • Candida-infektioner
 • Kryptokockmeningit

Läkemedlet kan också användas förebyggande mot de nämnda svampinfektionerna.

Hur verkar Diflucan?

Kolesterol utgör en väsentlig komponent i människokroppens cellmembran. Utan närvaron av kolesterol, och därmed en obrukbar membranstruktur, skulle kroppens celler hindras från att utföra flertalet funktioner.

Svampcellernas membran inkluderar även en molekylär byggsten som har likheter med kolesterol, känd som ergosterol (alternativt benämnt ergosterol). Om denna beståndsdel inte längre är närvarande i svampar, destabiliseras svampens membran vilket resulterar i avstannad tillväxt. Flukonazol, den aktiva substansen, hämmar ett specifikt svampenzym som är involverat i produktionen av ergosterol. Därigenom fördröjs svampens tillväxt.

På grund av den tidigare nämnda presentationen möjliggör den aktiva ingrediensen flukonazol, som återfinns i Diflucan 50 mg/ 100 mg/ 150 mg/ 200 mg, att angripa svampar genom att påverka deras ämnesomsättning. Denna process resulterar i omfattande skador på svampens struktur. Ett exempel på detta är förändringar i det s.k. cellmembranet, vilket utgör svampens yttre skikt. Denna förändring medför att membranets funktioner reduceras, vilket i sin tur leder till en ökad ogenomtränglighet för näringsämnen. Följaktligen börjar cellerna svälta och detta hämmar svamparnas förmåga till reproduktion och tillväxt. I värsta fall kan svamparna till och med dö på grund av ytterligare skador på deras interna strukturer.

Köp Diflucan receptfritt – ett effektivt läkemedel mot svampinfektioner, tillgängligt på Nytt Apotek till ett förmånligt pris. Innan du påbörjar behandlingen är det viktigt att rådgöra med din läkare för att få individuellt anpassade rekommendationer.

Hur påverkar Diflucan andra läkemedel vid samtidig användning?

Vid samtidig användning av flera läkemedel, inklusive Diflucan 50 mg/ 100 mg/ 150 mg/ 200 mg, kan interaktioner uppstå som påverkar läkemedlens effekt och reaktion. Förekomsten av sådana interaktioner beror på olika faktorer.

Därför är det klokt att diskutera eventuella interaktionsmöjligheter med din läkare eller apotekspersonal för att klargöra om det finns risk för interaktion. Endast de inom medicinsk eller farmaceutisk profession kan göra en individuell bedömning av risken för interaktioner. Läkaren eller apotekspersonalen kan sedan vidta lämpliga åtgärder om det behövs. Därför bör läkemedel som ordinerats av läkare inte avbrytas utan samråd, särskilt om du överväger att köpa Diflucan receptfritt i Sverige.

Hur intar man Diflucan?

Dosen av läkemedlet kommer att fastställas av en läkare baserat på svårighetsgrad och typ av infektion. Ålder, kroppsvikt, njurfunktion och patientens känslighet är också avgörande faktorer. Beroende på det kliniska scenariot följs olika doseringsriktlinjer.

Exempelvis, om läkemedlet används för att behandla svampinfektioner som påverkar hela kroppen, kommer vuxna att få en initial dos av 300 mg flukonazol (2 kapslar) en gång dagligen. Denna dos minskas sedan till 150 mg (1 kapsel) under fortsatt behandling. Vid allvarliga infektioner kan en dos på upp till 800 mg flukonazol (4 kapslar à 200 mg) per dag övervägas.

Vid fall av meningit som orsakas av kryptokocker, är en dos på 400 mg flukonazol (2 kapslar à 200 mg) ordineras för vuxna. Därefter justeras dosen tillbaka till 150 mg (1 kapsel). I akuta situationer kan dosen ökas till 800 mg (4 kapslar) per dag.

För barn med slemhinneinfektioner orsakade av svamp, är en dos på 1 till 2 mg per kg kroppsvikt tillräcklig. Vid candidiasis hos barn ökas dosen till 3 till 6 mg per kg kroppsvikt.

De hårda kapslarna ska sväljas hela tillsammans med rikligt med vätska (till exempel ett glas vatten).

Vilka oönskade effekter kan Diflucan receptfritt medföra?

Oönskade effekter kan också förekomma vid användning av Diflucan, som innehåller den aktiva substansen flukonazol. Detta kan resultera i allergiska reaktioner hos vissa individer. Dock är allvarliga allergiska reaktioner mycket sällsynta. Om sådana oönskade effekter skulle uppstå, bör den behandlande läkaren kontaktas omedelbart. Denna åtgärd bör även vidtas om ovanliga biverkningar uppstår, vilka inte är listade i bipacksedeln.

De oönskade effekter som specificeras där innefattar andningsproblem och kliande reaktioner över kroppen, till magproblem eller diarré, för att bara nämna några exempel, vilka också framgår av bipacksedeln.

Cookiepolicy

Vi använder egna och tredje parts cookies för att förbättra vårt onlinearbete och erbjuda dig intressant innehåll. Fortsätter du att se, accepterar du vår cookie-policy. Kontakta våra experter för mer information.