Min kundvagn 0
Xarelto pris

Xarelto pris

I läkemedelsvärlden finns det några som sticker ut för sin effektivitet och tillförlitlighet. Ett av dessa läkemedel är Xarelto generisk, en blodförtunnare som är högt ansedd i det medicinska samfundet. Här kommer vi att ta en fördjupad titt på Xarelto 20 mg/10 mg, inklusive skälen till att köpa den och dess pris.

Aktiv ingrediens: Rivaroxaban

 • Leverans 4-9 dagar
 • Betalningsmetoder
Fri frakt för beställningar över 2322.22kr

Generisk Xarelto

Beskrivningar

Vad är Xarelto?

Xarelto är ett oralt antikoagulerande medel som används för att förebygga och behandla blodproppar. Det innehåller den aktiva ingrediensen rivaroxaban och finns i tablettform. Xarelto förskrivs ofta till patienter med förmaksflimmer, djup ventrombos eller lungemboli.

Varför köpa Xarelto generisk?

Det finns flera skäl till varför läkare och patienter föredrar Xarelto. För det första är det mycket effektivt för att förebygga och behandla blodproppar. För det andra är det lätt att ta eftersom det bara behöver tas en gång om dagen. För det tredje har det färre biverkningar och interaktioner med andra mediciner jämfört med andra blodförtunnande medel.

Följ de tusentals kunder som väljer större förpackningar och maximera sina besparingar på Xarelto. Köp nu och dra nytta av gynnsamma priser för din behandling. Nytt Apotek är den pålitliga onlinekällan för att köpa Xarelto utan recept i Sverige. Vårt apotek erbjuder lämpliga paket för varje användare för att garantera de lägsta priserna på marknaden och tillfredsställelse.

Xarelto pris

Priset på Xarelto 20 mg/ 10 mg kan variera beroende på land, apotek och försäkringsskydd. I Sverige är genomsnittspriset för en förpackning med 28 tabletter cirka 743 kr. Det är viktigt att notera att priset inte bör vara det enda kriteriet när du väljer ett läkemedel. Läkemedlets effekt och säkerhet bör alltid komma i första hand.

Priset varierar beroende på förpackningsstorlek, men du kan spara mer genom att beställa en större förpackning. Utforska våra olika förpackningar, som börjar på 1960.85 kr för 28 tabletter Xarelto 20 mg, eller 70.03 kr per tablett. Många användare väljer 112 tabletter för 6966.08 kr, eller 62.19 kr per tablett.

Effektivitet av Xarelto

När du väljer Xarelto (rivaroxaban) väljer du en globalt erkänd antikoagulant som utvecklats av ett ledande läkemedelsföretag och godkänts av de mest strikta hälsovårdsmyndigheterna. Förlita dig på Xarelto för att effektivt förhindra blodproppar och säkerställa ditt kardiovaskulära välbefinnande. Xarelto (rivaroxaban) är erkänt över hela världen som ett bevisat effektivt antikoagulerande medel och uppfyller de strängaste kvalitetsstandarderna. Läkemedlet har utvecklats av läkemedelsföretaget Bayer AG och godkänts av European Medicines Agency (EMA) och US Food and Drug Administration (FDA). Detta godkännande bekräftar dess effekt och säkerhet vid förebyggande och behandling av blodproppar.

Många studier har bekräftat effekten och säkerheten hos Xarelto (rivaroxaban). I ROCKET AF-studien, till exempel, visade sig Xarelto 20 mg inte vara sämre än warfarin när det gällde att förebygga stroke och systemisk emboli hos patienter med förmaksflimmer. I EINSTEIN DVT-studien minskade Xarelto 20 mg signifikant risken för återkommande venös tromboembolism jämfört med enoxaparin och warfarin.

Hur ska Xarelto användas på rätt sätt?

Doseringen av Xarelto kan variera beroende på patientens specifika medicinska tillstånd. Vissa allmänna riktlinjer kan dock härledas.

 • Förebyggande av djup ventrombos efter ortopedisk operation: Den typiska dosen är 10 mg en gång dagligen, vanligtvis med start 6 till 10 timmar efter operationen.
 • Förebyggande av lungemboli efter ortopedisk kirurgi: Den rekommenderade dosen är 10 mg en gång dagligen, vanligtvis med start 6 till 10 timmar efter operationen.
 • Förebyggande av stroke hos patienter med förmaksflimmer: Standarddosen är 20 mg en gång dagligen tillsammans med kvällsmåltiden.
 • Behandling av djup ventrombos och lungemboli: Den vanliga dosen är 15 mg två gånger dagligen under de första tre veckorna, följt av 20 mg en gång dagligen.

Det är avgörande att doseringen och behandlingens varaktighet bestäms av en läkare med hänsyn till patientens specifika medicinska tillstånd. Självmedicinering eller justering av dosen utan medicinsk rådgivning avråds starkt.

Biverkningar av generisk Xarelto

Även om Xarelto (rivaroxaban) är effektivt för att förebygga och behandla blodkoagulationsstörningar kan det ha vissa biverkningar. Det är viktigt att notera att frekvensen och svårighetsgraden av biverkningar kan variera från person till person. Du ska alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal om biverkningarna kvarstår eller förvärras.

Nedan listas några vanliga och sällsynta biverkningar som är associerade med Xarelto 20 mg/ 10 mg:

Vanliga biverkningar:

 • En av de vanligaste biverkningarna är förekomsten av blödning, såsom blåmärken, näsblod eller kraftig menstruationsblödning.
 • Anemi: En minskning av antalet röda blodkroppar kan förekomma, vilket leder till anemi. Symtom kan vara trötthet, andfåddhet och blek hud.
 • Yrsel: Vissa patienter kan känna sig yr, särskilt när de byter ställning.
 • Illamående och kräkningar: Lindriga gastrointestinala problem såsom illamående och kräkningar kan förekomma.

Sällsynta biverkningar:

 • Allergiska hudreaktioner: I sällsynta fall kan allergiska hudreaktioner såsom hudutslag, klåda eller svullnad i ansiktet förekomma.
 • Leverdysfunktion: Leveravvikelser, även om de är sällsynta, har rapporterats hos vissa användare av Xarelto (rivaroxaban). Symtomen kan omfatta gulfärgning av hud och ögon (gulsot) och buksmärta.
 • Anafylaktiska reaktioner: Även om det är mycket sällsynt har allvarliga allergiska reaktioner rapporterats som kan leda till anafylaktisk chock.
 • Allvarlig blödning: Även om blödningen ofta är lindrig kan det ibland förekomma allvarlig blödning som kräver omedelbar läkarvård.

Det är viktigt att du rapporterar alla biverkningar till din läkare. Om du märker av allvarliga symtom som andningssvårigheter, svullnad i ansiktet eller kraftig blödning ska du omedelbart söka läkarvård.

Försiktighetsåtgärder

Här är några viktiga försiktighetsåtgärder som du bör vidta när du använder detta läkemedel.

 • Regelbunden medicinsk övervakning: Det är absolut nödvändigt att du träffar en läkare regelbundet under hela din behandling med Xarelto (rivaroxaban). Beroende på patientens individuella reaktion kan dosjusteringar eller uppföljningsundersökningar vara nödvändiga.
 • Undvik plötslig utsättning: Att avbryta Xarelto plötsligt kan öka risken för att blodproppar bildas. Det är mycket viktigt att du noggrant följer läkarens anvisningar om behandlingens längd och undviker att avbryta behandlingen plötsligt utan läkarens råd.
 • Försiktighetsåtgärder vid njurinsufficiens: Xarelto ska användas med försiktighet till patienter med njurinsufficiens. Dosjusteringar kan vara nödvändiga och njurfunktionen bör övervakas noga.
 • Undvik läkemedelsinteraktioner: Berätta alltid för din läkare om alla mediciner, inklusive receptfria läkemedel och kosttillskott, som du tar. Vissa mediciner kan interagera med Xarelto generisk och öka risken för biverkningar.
 • Försiktighetsåtgärder för blödning: Xarelto kan öka risken för blödning, särskilt hos personer med koagulationsstörningar eller som tar andra antikoagulantia. Rapportera alla överdrivna eller ovanliga blödningar till din läkare.
 • Graviditet och amning: Gravida eller ammande kvinnor bör diskutera riskerna och fördelarna med att använda Xarelto 20 mg/ 10 mg med sin läkare, eftersom effekterna på fostret eller spädbarnet inte är helt klarlagda.
 • Allergiska reaktioner: Vid allergiska reaktioner som hudutslag, klåda eller svullnad i ansiktet, kontakta omedelbart en läkare.

Att följa dessa försiktighetsåtgärder och regelbunden kommunikation med din läkare är avgörande för en säker och effektiv användning av Xarelto 20 mg/ 10 mg. Fördelarna med behandlingen bör vägas mot de potentiella riskerna och eventuella problem bör diskuteras med en läkare.

Köpa Xarelto utan recept: vad du borde veta

Det finns några viktiga saker att tänka på innan du köper Xarelto online. För det första bör du se till att du bara tar medicinen med recept från läkare. Din läkare kommer att bedöma din individuella situation och avgöra om Xarelto 20 mg/ 10 mg är lämpligt för dig.

Generisk Xarelto 20 mg/10 mg är en effektiv och pålitlig medicin för förebyggande och behandling av blodproppar. Dess pris kan vara högre än andra blodförtunnande medel, men dess effektivitet och säkerhet gör det till ett utmärkt val för patienter med förmaksflimmer, djup ventrombos eller lungemboli. Som med alla läkemedel bör patienter diskutera med sin läkare om de ska ta Xarelto utan recept för att försäkra sig om att det är lämpligt för dem.

Cookiepolicy

Vi använder egna och tredje parts cookies för att förbättra vårt onlinearbete och erbjuda dig intressant innehåll. Fortsätter du att se, accepterar du vår cookie-policy. Kontakta våra experter för mer information.