Min kundvagn 0
Antibiotika

Köpa antibiotika

Antibiotika är faktiskt en naturligt förekommande metabolisk produkt med låg molekylvikt från bakterier eller svampar. Även i låga koncentrationer hämmar denna metaboliska produkt tillväxten av andra mikroorganismer eller dödar dem.

I Sverige är det faktiskt lagligt att köpa antibiotika från din husläkare, och du kan även göra det online. EU:s direktiv om patientrörlighet möjliggör att receptbelagda läkemedel, inklusive antibiotika, kan beställas på distans från andra EU-länder.

Det finns nätapotek där du kan beställa antibiotika receptfritt genom att fylla i ett kort onlineformulär. Därefter granskas din begäran av en riktig läkare utomlands, som sedan utfärdar ett recept som du kan hämta på nätet eller få skickat direkt till ett nätapotek.

Hur fungerar antibiotika?

Antibiotika har två olika verkningsmekanismer: bakteriostatisk och baktericid. Vid bakteriostatisk verkan hindrar den aktiva substansen bakterierna från att föröka sig utan att döda dem. Vid bakteriedödande verkan dödas bakterierna. Dessa skillnader gör antibiotika effektiva mot olika typer av infektioner.

Vilka typer av antibiotika finns det?

De olika typerna av antibiotika verkar på olika mekanismer i bakteriecellen. Här är några exempel på typer av antibiotika:

  • ß-laktamer
  • Glykopeptider
  • Polyketider
  • Tetracykliner
  • Makrolidantibiotika
  • Aminoglykosidantibiotika
  • Polypeptidantibiotika
  • Antibiotika av kinolentyp
  • Sulfonamider

Dessa olika typer av antibiotika används beroende på vilken typ av bakterie som orsakar infektionen och hur infektionen ska behandlas på bästa sätt. Det är viktigt att använda antibiotika på rätt sätt och följa läkarens anvisningar för att undvika antibiotikaresistens och säkerställa en effektiv behandling.

Antibiotika med brett och smalt spektrum

Antibiotika receptfritt kan delas in i bredspektrumantibiotika och smalspektrumantibiotika.

Bredspektrumantibiotika verkar mot ett stort antal bakterier, men inte mot alla. Antibiotika med smalt spektrum är riktade mot specifika angripande bakterier.

Undvik resistens

Om möjligt bör ett smalspektrumantibiotikum användas för behandling. Genom detta kan utvecklingen av resistens begränsas något. Antibiotikaresistensen ökar, vilket innebär att bakterierna inte längre svarar på vissa aktiva ingredienser i vissa antibiotika. Det är viktigt att använda antibiotika på ett ansvarsfullt sätt för att bevara deras effektivitet och säkerställa framgångsrik behandling av bakteriella infektioner.

Lista över antibiotika utan recept

De viktigaste antibiotika i praktiken och de som du kan köpa utan recept på onlineapoteket Nytt Apotek inkluderar amoxicillin, ciprofloxacin, azitromycin, doxycyklin, metronidazol, Bactrim.

Hur tas antibiotika?

Administreringen av antibiotika är särskilt viktig när det gäller behandling av bakterieinfektioner.

En specifik koncentration av den aktiva substansen är nödvändig för att effektivt bekämpa bakterierna och för att behandlingen ska vara framgångsrik. Om koncentrationen är för låg kan bakterierna överleva och de mest resistenta bakterierna kan överleva och utveckla resistens mot antibiotikumet. Detta innebär att bakteriernas motståndskraft blir större än antibiotikans effektivitet.

Generellt sett ska antibiotika tas enligt läkarens ordination. Om du har fått en engångsdos per dag innebär det att antibiotikan måste tas exakt var 24:e timme. Två gånger om dagen betyder var 12:e timme och tre gånger om dagen betyder var 8:e timme. Detta säkerställer en konstant koncentration av den aktiva substansen i blodet och ökar chanserna för en lyckad behandling.

"Inför måltid" betyder att du tar medicinen cirka en halvtimme till en timme före en måltid, medan "under måltid" innebär att du tar medicinen under själva måltiden. Detta kan variera beroende på läkemedlet och bör följas enligt läkarens anvisningar.

Antibiotikan ska alltid tas med tillräckligt med vatten för att säkerställa att tabletten inte fastnar i matstrupen.

Ändrad administrering av antibiotika kan påverka absorptionen av de aktiva substanserna och därmed äventyra behandlingens framgång. Det är viktigt att aldrig avbryta antibiotikabehandlingen på egen hand, även om man känner sig förbättrad. Under vissa omständigheter kan tillståndet försämras avsevärt om behandlingen avbryts för tidigt. Tidpunkter och behandlingsperiodens längd måste strikt följas enligt läkarens ordination.

Vilka risker och biverkningar kan antibiotika receptfritt orsaka?

Som med alla läkemedel kan antibiotika ge biverkningar och medföra vissa risker.

I allmänhet tolereras antibiotika väl och har ett brett terapeutiskt intervall. De vanligaste biverkningarna inkluderar främst allergiska reaktioner, uppkomsten av svampinfektioner och störningar i tarmfloran.

Pseudomembranös kolit förekommer sällan men kan uppstå vid behandling med bredspektrumantibiotika och kan orsaka problem med bakterien Clostridium difficile.

Utöver detta är det möjligt med neurotoxiska biverkningar som hörselskador och neuropatier.

Encefalopatier kan också uppstå som en ovanlig biverkning av antibiotika.

Organtoxiska effekter, som exempelvis njurskador, är mycket sällsynta.

De flesta biverkningar är vanligtvis tillfälliga och försvinner efter en tid. Dock är det sällsynt att långvariga skador eller permanent funktionsnedsättning uppstår. Vid misstanke om biverkningar bör du kontakta din läkare eller apotekspersonal för rådgivning och ytterligare åtgärder.

Mot vilka sjukdomar används antibiotika?

Antibiotika används vid infektioner orsakade av bakterier. De är ineffektiva mot virusinfektioner.

I många fall bekämpar immunsystemet patogenerna, så antibiotika behövs inte. Men om de bakteriella patogenerna är mycket aggressiva eller om immunsystemet är försvagat, kan kroppens eget försvar vara otillräckligt. Då blir antibiotika nödvändigt. De verkar specifikt mot bakterier och stödjer immunsystemet i dess kamp mot infektionen. Det är viktigt att använda antibiotika på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa deras effektivitet och för att undvika överdriven användning som kan leda till antibiotikaresistens. Endast användning som föreskrivits av en läkare är rekommenderad.

Kan jag beställa antibiotika på nätet lagligt?

Hos Nytt Apotek erbjuder vi antibiotika receptfritt för behandling av olika infektioner. Men vi vill betona vikten av att du söker medicinsk rådgivning innan användning för att avgöra om det är lämpligt att ta antibiotika i ditt specifika fall. Vår kundtjänst står gärna till tjänst för att besvara eventuella frågor du kan ha.

Det är av största vikt att behandla infektionssjukdomar på rätt sätt. Trots att vi erbjuder billiga antibiotika receptfritt så betonar vi att det är viktigt att söka medicinsk rådgivning om du misstänker en infektion. Självmedicinering kan vara farligt och det är bäst att konsultera en kvalificerad läkare innan du påbörjar någon behandling. Din hälsa är viktig för oss, och vi vill se till att du får rätt behandling vid rätt tillfälle. Om du är osäker på om du ska köpa medicin på nätet utan recept, är det alltid bäst att kontakta din läkare för rådgivning.

Cookiepolicy

Vi använder egna och tredje parts cookies för att förbättra vårt onlinearbete och erbjuda dig intressant innehåll. Fortsätter du att se, accepterar du vår cookie-policy. Kontakta våra experter för mer information.