Min kundvagn 0
Köpa ivermectin receptfritt

Köpa ivermectin receptfritt

Köpa ivermectin i Sverige: Din lösning för en parasitfri framtid

Ivermectin är ett välkänt antiparasitärt läkemedel som används för att behandla olika försummade tropiska sjukdomar, såsom onchocerciasis, helminthiaser och skabb. Ivermektin är ett vanligt använd läkemedel för dessa ändamål och tolereras generellt väl.

Aktiv ingrediens: Ivermectin

 • Leverans 4-9 dagar
 • Betalningsmetoder
Fri frakt för beställningar över 2248.79kr

Ivermectin

Beskrivningar

Det finns två huvudsakliga sätt att köpa ivermectin tabletter för mänskligt bruk i Sverige. Det första alternativet är att besöka ett lokalt apotek där individer specifikt kan förfråga om ivermectin tabletter. Det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas en väntetid för att få medicinen, och dessutom krävs ett recept från en läkare. Det andra alternativet är att skaffa ivermectin receptfritt från onlineapotek. Flera webbplatser erbjuder denna produkt, och människor har möjlighet att beställa den bekvämt från sina egna hem. Dock kräver denna metod försiktighet för att säkerställa att den valda webbplatsen är pålitlig och inte orsakar ekonomisk skada genom bedräglighet.

Personer som överväger att köpa ivermectin uppmanas att noggrant läsa om dess användning, dosering och potentiella risker nedan.

Verkningsmekanism för ivermectin

Ivermectin binder till glutamataktiverade kloridkanaler, vilka endast finns i ryggradslösa djur. Detta resulterar i en influx av kloridjoner i cellen och medför hyperpolarisering av cellmembranet. Denna process leder till blockering av excitationsledningen, vilket i sin tur orsakar förlamning och slutligen leder till att parasiterna dör. Ivermectin påverkar även äggbildningen och larvutvecklingen hos maskarna.

Ivermectin är lipofilt, vilket betyder att det löser sig i fett. Det absorberas och sprids snabbt i kroppen genom oral, parenteral och transdermal administrering. Läkemedlet ackumuleras i levern och fettvävnaden, varifrån det successivt utsöndras genom gallan och avföringen. Små mängder utsöndras även i urinen.

Så här använder du ivermectin tabletter

Ta läkemedlet genom munnen och skölj ner det med ett stort glas vatten, helst på tom mage (minst 1 timme före en måltid). Följ den föreskrivna doseringen av ivermectin enligt din behandlande läkares anvisningar. Det kan vara antingen en engångsdos eller en serie doser. Den exakta dosen beror på din kroppsvikt, hälsotillstånd och hur du svarar på behandlingen. Ivermectin finns tillgängligt i doser av 3 mg, 5 mg eller 12 mg och kan köpas från Nytt Apotek.

Håll din läkare informerad om ditt tillstånd fortsätter eller förvärras. Innan någon beslutar sig för att köpa ivermectin receptfritt bör de söka medicinsk rådgivning för att försäkra sig om att det är lämpligt för deras situation.

Vad bör jag göra om jag har glömt en dos?

Ivermectin administreras vanligtvis som en engångsdos, vilket innebär att ett fast doseringsschema generellt inte tillämpas.

Om du tar flera doser för att behandla ett specifikt tillstånd och har missat en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags för nästa schemalagda dos bör du hoppa över den missade dosen och fortsätta ta medicinen enligt ditt vanliga schema.

Det är inte rekommenderat att kompensera för den missade dosen genom att ta en dubbel dos. Vid osäkerhet, rådfråga din läkare.

Biverkningar av ivermectin

Eventuella biverkningar av denna behandling kan inkludera:

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Muskelsmärta
 • Illamående
 • Diarré

Om du behandlas för flodblindhet (onchocerciasis) kan reaktioner mot de döende parasiterna förekomma under de första 4 dagarna av behandlingen. Dessa reaktioner kan inkludera ledsmärta, ömma eller svullna lymfkörtlar, ögonsvullnad, rodnad, smärta, svaghet, dimsyn, klåda, hudutslag och feber. Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras bör du omedelbart kontakta din läkare.

För att minimera yrsel vid uppresning är det lämpligt att resa sig långsamt från sittande eller liggande ställning.

Kom ihåg att du har fått ivermectin tabletter ordinerade eftersom din läkare har bedömt att nyttan är större än risken för eventuella biverkningar. De flesta som köper och använder ivermectin rapporterar inga allvarliga biverkningar.

Informera omedelbart din läkare om du upplever några allvarliga biverkningar, inklusive:

 • Smärta i nacke eller rygg
 • Svullnad i ansikte eller lemmar
 • Bröstsmärta
 • Snabb hjärtrytm
 • Dåsighet
 • Förvirring
 • Kramper eller medvetslöshet

En mycket sällsynt men allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är möjlig. Om du upplever tecken på en allvarlig allergisk reaktion, såsom hudutslag, klåda eller svullnad (särskilt i ansiktet, tungan eller halsen), svår yrsel eller andningssvårigheter, kontakta omedelbart läkare.

Interaktioner

Samverkan med andra ämnen kan påverka effekten av ditt läkemedel och öka risken för allvarliga biverkningar. Observera att inte alla möjliga interaktioner nämns här. Det är av stor vikt att du håller en uppdaterad lista över alla produkter du använder, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel samt växtbaserade produkter, och delar denna information med din läkare. Påbörja inte användning av nya läkemedel, avbryt inte befintlig medicinering utan tillstånd och justera inte doseringen utan att först ha fått godkännande från din läkare.

Några av de läkemedel som potentiellt kan interagera med ivermectin tabletter inkluderar: barbiturater, bensodiazepiner, natriumoxibat och valproinsyra.

Beslutet att köpa ivermectin i Sverige receptfritt bör vara väl genomtänkt och ske efter samråd med en läkare.

Cookiepolicy

Vi använder egna och tredje parts cookies för att förbättra vårt onlinearbete och erbjuda dig intressant innehåll. Fortsätter du att se, accepterar du vår cookie-policy. Kontakta våra experter för mer information.