Min kundvagn 0

Vad är generiska läkemedel?

Om du går till apoteket för att hämta ut dina mediciner får du ofta inte det ursprungliga preparatet, utan ett generiskt läkemedel. Men vad är generiska läkemedel? Vad är deras effektivitet? Och vad är skillnaden jämfört med originalet? Här är svaren på de viktigaste frågorna!

Vad är ett generiskt läkemedel?

Termen "generiskt läkemedel" avser ett läkemedel som innehåller samma aktiva ingrediens som ett tidigare patenterat preparat och därmed har samma effekt. Generiska läkemedel kommer ut på marknaden när patentet för det ursprungliga preparatet (även kallat "ursprungligt leverantörspreparat") har löpt ut. I Europeiska unionen är patentskyddet för ett läkemedel vanligtvis 20 år. Inga generiska läkemedel med samma aktiva ingredienser får erbjudas under patentskyddsperioden. När patentet har löpt ut kan generikatillverkare släppa sina preparat på marknaden.

Hur känner jag igen generiska läkemedel?

Den mest uppenbara skillnaden är priset som sjukförsäkringsbolagen ersätter eller som patienterna betalar för receptfria läkemedel (t.ex. smärtstillande medel eller krämer som används mot svampinfektioner). Generiska läkemedel är vanligtvis billigare än det ursprungliga leverantörspreparatet. Dessutom innehåller namnen på generiska läkemedel ofta namnet på den aktiva substansen eller dess förkortning, t.ex. ASS för acetylsalicylsyra eller Ibu för ibuprofen.

Har generika samma kvalitet som originalet?

Ja, samma krav på läkemedelssäkerhet och kvalitet gäller för generiska läkemedel som för alla andra läkemedel. Godkännande och kvalitetsövervakning regleras i detalj av tyska och europeiska bestämmelser och säkerställs av testmyndigheter. Generikaföretag uppfyller samma höga standarder när det gäller godkännandekrav, produktionsprocesser och kvalitetskontroller som andra läkemedelstillverkare.

En av de avgörande faktorerna för godkännande är det generiska läkemedlets bioekvivalens. Mängden och hastigheten med vilken kroppen absorberar den aktiva ingrediensen måste vara jämförbar med originalet inom snäva gränser. Tillverkarna måste bevisa detta genom studier. Detta godkännandeförfarande säkerställer att det generiska läkemedlet har samma kvalitet och säkerhet.

Vad är skillnaden mellan ett generiskt läkemedel och det ursprungliga leverantörspreparatet?

Den aktiva substansen är identisk. Läkemedlets namn, färg och form kan dock skilja sig åt.

Vilka sjukdomar behandlas med generiska läkemedel?

Utbudet är stort eftersom generiska läkemedel finns tillgängliga för en rad olika sjukdomar. Bland dessa finns vanliga sjukdomar som astma, högt blodtryck, diabetes och osteoporos. Generiska läkemedel utgör också huvuddelen av de läkemedel som används för att behandla allvarliga former av cancer. Naturligtvis finns det också många läkemedel mot tillfälliga åkommor som halsbränna eller klåda efter insektsbett tillgängliga som generiska läkemedel. Världshälsoorganisationen (WHO) listar nästan uteslutande generiska läkemedel i sin översikt över världens viktigaste aktiva substanser för hälso- och sjukvård.

Hur många generiska läkemedel finns det?

Det finns generiska alternativ för nästan alla aktiva substanser vars patent har gått ut. Nästan 79 procent av den totala efterfrågan på läkemedel - från smärtstillande medel som har prövats och testats i årtionden till moderna cancerläkemedel - täcks av generikaföretag i Sverige, och trenden är stigande. Det finns aktiva substanser (t.ex. smärtstillande Metamizol och blodtryckssänkande Ramipril) för vilka upp till 97,9 procent av recepten är generiska. Det står emellertid också klart att 79 procent av läkemedelsförsörjningen endast utgör 7,2 procent av utgifterna för sjukförsäkringsfonderna.

Är det säkert att byta från ett originalläkemedel till ett generiskt läkemedel?

Ja! Med godkännande från den statliga myndigheten eller motsvarande systermyndighet på EU-nivå (EMA) är det officiellt bevisat att respektive generiskt läkemedel är ett läkemedel med samma aktiva ingrediens, kvalitet och effekt.

Hur mycket kostar generiska läkemedel i genomsnitt?

Generiska läkemedel är betydligt billigare än motsvarande preparat från den ursprungliga leverantören. Det genomsnittliga pris som tillverkaren får (före avdrag för rabatter) per daglig behandlingsdos var 4,83 euro för patentskyddade läkemedel 2021 och 16 cent för generiska läkemedel (efter avdrag för rabatter är det fortfarande sex cent).

Varför är generiska läkemedel så billiga?

En anledning till de lägre kostnaderna är att generiska läkemedel inte behöver utvecklas helt från grunden. Efter att patentskyddet har löpt ut kan ett ursprungsläkemedel tillverkas av andra leverantörer. Företagen kan överföra kostnadsfördelen till patienter och sjukvårdssystem. En annan faktor som leder till betydande kostnadsbesparingar är fungerande konkurrens. Ofta erbjuder flera generikaföretag samma läkemedel. Fler leverantörer innebär variation och lägre priser.


Tillbaka till bloggen
Cookiepolicy

Vi använder egna och tredje parts cookies för att förbättra vårt onlinearbete och erbjuda dig intressant innehåll. Fortsätter du att se, accepterar du vår cookie-policy. Kontakta våra experter för mer information.